Vos Mechanical

 

Zoeken

Ga direct naar:

Gebruiksovereenkomst

Er wordt getracht de op onze websites aangeboden informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hiervoor kunnen wij echter geen garanties geven. Bent u van mening dat de inhoud van onze websites op enige wijze in strijd is met de wet, onjuistheden bevat, of rechten van derden misbruikt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. U kunt uw mening sturen naar info@vos-industrial.com. De Vos Industrial Group of een van de tot de Vos Industrial Group horende bedrijven aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van de informatie aangeboden op onze websites op welke manier dan ook.

Privacyverklaring

De Vos Industrial Group en de tot de Vos Industrial Group horende bedrijven respecteren de privacy van de gebruikers van haar websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen strikt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken deze informatie om onze dienstverlening te verbeteren.

Copyright

Copyright 2009 Vos Industrial Group en content providers. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van haar websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vos Industrial Group is nadrukkelijk verboden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.