Vos Mechanical

 

Actueel

Zoeken

Ga direct naar:

Hoogwaardige lastechniek voor Urenco

14-04-2009

Bij URENCO in Almelo wordt uranium verrijkt voor toepassing als brandstof in kerncentrales. Deze verrijking heeft een nucleaire basis en stelt daarom extreem hoge eisen aan de veiligheid van dit productieproces. Een onderdeel van dit proces zijn de leidingen waardoor het uranium wordt aangevoerd en afgevoerd. Voor de engineering, productie en plaatsing van cruciale onderdelen van dit leidingwerk schakelt URENCO Vos Mechanical Special Solutions in.

Foto:  Frank Borggreve, Manager Special Solutions

Paul Israël en Arno Voorhuis werken respectievelijk als construction manager en construction engineer bij Enrichment Technology Company Limited (ETC), een in 2003 verzelfstandigd onderdeel van URENCO: “ ETC is een internationaal hightech concern met vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In Almelo houdt men zich bezig met het produceren van gascentrifuges. De ontwikkeling van centrifuges vindt plaats in Jülich terwijl in Gronau het leidingwerk voor de cascades vervaardigd wordt. In Capenhurst worden de verrijkingsinstallaties ontworpen. Ook verzorgt ETC het projectmanagement voor de bouw van deze fabrieken. In 2006 is ETC als Joint Venture tussen URENCO en Areva een onafhankelijk bedrijf geworden. In die zin kan URENCO gezien worden als een opdrachtgever van ETC.”

Het proces van verrijking in vogelvlucht

URENCO Nederland B.V. in Almelo is de Nederlandse werkmaatschappij van URENCO Ltd, die met gascentrifuges uranium verrijkt voor gebruik als brandstof in kerncentrales over de gehele wereld. Uraniumverrijking is nodig omdat natuurlijk uranium maar voor 0,7% uit splijtbare atomen bestaat (de zgn. U235-atomen), waarmee in de kerncentrale energie wordt opgewekt. Door het uranium te verrijken vergroot URENCO het aantal splijtbare atomen in het uranium naar circa 4%. Hoe werkt die verrijking? Paul Israël en Arno Voorhuis: “Uranium wordt in gasvorm via een leidingsysteem in een sneldraaiende centrifuge geleid. Hier worden niet-splijtbare Uranium-atomen van de splijtbare atomen gescheiden. De eerste zijn zwaarder en bewegen zich in de supersnel draaiende centrifuge daardoor wat meer naar de wand dan de lichtere U235-atomen. Die blijven meer in het midden van de centrifuge en worden daar afgetapt en naar een volgende centrifuge gestuurd. URENCO streeft naar circa 4% verrijkt uranium. De stap van 0,7 naar circa  4% verrijkt uranium kan niet in één centrifuge worden bereikt. Het verrijkingsproces wordt daarom een aantal keren herhaald in een groep aan elkaar gekoppelde centrifuges. Zo’n schakeling van centrifuges duidt URENCO aan als een cascade. URENCO’s gascentrifuge verrijkingstechniek is al jaren de beste verrijkingstechniek ter wereld, in de jaren ’70 ontwikkeld door een consortium van specialisten uit Engeland, Duitsland en Nederland. Momenteel heeft de verrijking van uranium de wind mee door de hernieuwde belangstelling voor kernenergie.

De top bereikt

In de fabrieken van URENCO Nederland staan inmiddels meer dan 100.000 centrifuges van opeenvolgende generaties opgesteld. Hightech installaties waarbij ook de veiligheid een grote rol speelt. Immers, het gaat om nucleaire materialen. URENCO heeft een vergunning om 4500 ton SWU verrijkt uranium per jaar te maken. “Gascentrifuge staat te boek als de meest efficiënte technologie voor uraniumverrijking. Door continu onderzoek en ontwikkeling worden nog steeds verbeteringen aangebracht die het proces betrouwbaarder en efficiënter maken,” aldus Paul Israël en Arno Voorhuis.

Verantwoordelijk voor hoogwaardig leidingwerk

Vos Mechanical Special Solutions is betrokken bij een deel van de bouw van opeenvolgende productiehallen waarin de centrifuges hun werk doen. Paul Israël en Arno Voorhuis: “In de loop der tijd heeft URENCO in Almelo diverse productiehallen gebouwd voor het centrifugeproces. Inmiddels zijn we toe aan SP5 hal 6. Vos Mechanical Special Solutions heeft de opdracht gekregen voor de take-off in deze hal 6 om de engineering, fabricage, montage en het testen van het uranium systeem uit te voeren. Take-off is de ruimte waarin het nog niet verrijkte uranium (Feed) via de UF6-leiding getransporteerd wordt naar de gascentrifuges en weer retour komt als verarmd (Tails) en verrijkt uranium (Product). Zowel Feed, Tails als Product worden opgeslagen in speciale transportcontainers. De leidingen naar en van de cascades zijn van cruciaal belang binnen het totale proces. De leidingen zijn afkomstig van en zullen worden geplaatst door Special Solutions. De benodigde engineering verricht Special Solutions met het eigen 3D systeem Inventor. De fabricage van de leidingen en het hoogwaardig lassen ervan vinden plaats in de eigen cleanroom in Klazienaveen. Veiligheid speelt bij de werkzaamheden een grote rol. Bij de start van het project wordt het team van Vos Special Solutions op alle veiligheidsfacetten uitgebreid geïnstrueerd door ETC.”

Extreem hoge eisen aan het lasproces

Paul Israël en Arno Voorhuis: “We stellen extreem hoge eisen aan het laswerk van Vos Special Solutions. Zij voeren dit uit op het hoogste niveau op basis van TIG-lassen. De lekdichtheid van de aluminium leidingen moet zijn getest en gegarandeerd. Dat werk neemt men ook voor zijn rekening. Immers, er gaat onder andere uranium doorheen, dus de leidingen moeten volledig lekdicht zijn. Ook mogen er geen verontreinigingen in de leidingen zitten. Daarom vinden al deze laswerkzaamheden plaats in de speciale cleanroom van Special Solutions in Klazienaveen. Uiteraard binnen bepaalde temperaturen en beneden een bepaalde vochtigheid. Het gaat bij dit project om circa 700 meter leiding. Niet echt veel, maar het moet wel extreem veilig en volstrekt lekdicht zijn. Ook worden de productietijden steeds korter, waardoor Vos Special Solutions weliswaar op het hoogste niveau moet lassen en monteren, maar binnen een steeds kortere productietijd. Ze hebben als een van de zeer weinige bedrijven op dit terrein gekwalificeerde en ervaren lassers in huis. Ook merken we dat Special Solutions inzicht heeft in de processen die we hanteren en doorlopen. Dat maakt de samenwerking heel efficiënt. Vos Special Solutions onderscheidt zich omdat ze oplossinggerichte is. Als er gaandeweg een project een aanpassing nodig is in het ontwerp, schakelen zij snel en servicegericht. De volgende dag hebben we dan een heldere 3D-tekening op tafel. Ze spelen snel in op onze vragen. Daarnaast is het bedrijf ook inzetbaar bij het ontmantelen van productiehallen. Ook dit dient, door de veiligheidsrisico’s, zeer nauwgezet en gecontroleerd plaats te vinden. Vos Special Solutions verricht hierbij de demontage van de leidingen, URENCO verzorgt de afvoer.”

SWU is de afkorting voor Seperative Work Unit, de eenheid waarmee uraniumverrijkingsarbeid wereldwijd wordt gemeten