Vos Mechanical

 

Actueel

Zoeken

Ga direct naar:

Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

14-04-2009

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) is voor 90% actief met de winning van aardgas, 10% behelst de winning van olie. Op dit moment exploiteert de NAM kleine olievelden bij Rotterdam, op de Noordzee en straks wederom in het heringerichte olieveld in het Drentse Schoonebeek. De NAM brengt haar plannen ten uitvoer om opnieuw olie te winnen uit het Schoonebeek-olieveld. Daartoe haalde zij ook de banden aan met een lokale toeleverancier waarmee eerder decennialang werd samengewerkt: Zappey, nu de Vos Mechanical vestiging te Schoonebeek.

In 1947 begon de NAM met de exploitatie van het olieveld in Schoonebeek bij Emmen.Arie Kroeze, binnen NAM verantwoordelijk voor het Supply Chain Management:“We hebben in Schoonebeek geproduceerd tot 1996. We zijn toen gestopt omdat het niet langer rendabel was. Samen met de olie kwam er veel water mee naar boven. De verhouding olie/water werd steeds slechter en de olieprijs ging verder naar beneden. De olie in het Schoonebeek-veld is taai en stroperig. De NAM heeft toen besloten met de huidige technieken te stoppen. Wel hadden we destijds de verwachting dit olieveld ooit weer in gebruik te kunnen nemen zodra nieuwe technieken de rentabiliteit zouden verbeteren. In feite is het olieveld in de wacht gezet.Een studie heeft inmiddels uitgewezen dat hervatting van de oliewinning met nieuwe technieken economisch haalbaar lijkt.”

Samenwerking

Vos Mechanical, vestiging Schoonebeek, is actief als fabrikant van apparaten en leidingsystemen voor onder andere de olie-, gas- en petrochemische industrie. Ook semi-nucleaire installaties voor de internationale markt en energy services behoren tot het pakket.

Gert Jolink is, samen met Willem Cannegieter, manager voor de business unit luchtgekoelde warmtewisselaars, de zogeheten Airfincoolers bij Vos Mechanical te Schoonebeek: “Deze Airfincoolers maken we al sinds 1970. Andere business units zijn: projecten, service & onderhoud, fabricage, energie (actief met ketelbouw) en skidbouw. Dit laatste behelst de fabricage van apparaten op een skid gebouwd die ready for operation in het veld kunnen worden toegepast.” Vos Mechanical en de NAM werken al sinds 1953 samen, als toeleverancier voor nieuwbouw en onderhoud aan industriële apparaten. Gert Jolink: “We hebben een lange historie en feitelijk was de NAM onze grootste opdrachtgever voor decennia. Sinds de stillegging van het olieveld in Schoonebeek in 1996 kwam er, begrijpelijkerwijs, ook minder werk vanuit de NAM naar Vos Mechanical.”

Het ei van Columbus: horizontale productietechniek

De actuele herinrichting van het olieveld in Schoonebeek is een heel groot project. Arie Kroeze: “Daarin onderkennen we een aantal deelgebieden. Zo hebben we een warmtekrachtcentrale (WKC) die stoom produceert. Daarvoor is ultra puur water nodig, dat wordt geleverd door een nieuw te bouwen fabriek nabij de rioolzuiveringsinstallatie in Emmen. De geproduceerde stoom injecteren we via leidingsystemen ondergronds in het olieveld. Daarmee verwarmen we de olie die op een diepte van circa 800 meter zit. Door die stoominjectie wordt de olie vloeibaar. De olie hier is te dik om in zijn zuivere vorm omhoog te krijgen. Bijzonder is dat we nu niet stoom injecteren rondom een verticale put zoals vroeger, maar honderden meters horizontaal in de grond. Een nieuwere en veel effectievere horizontale productietechniek waarvoor straks slechts 73 putten nodig zijn. Dit heeft een positief effect op het landschap. Binnen dit nieuwe proces komt er een combinatie van water en olie naar boven. Het water en de olie gaan naar een Oliebehandelingsinstallatie (OBI) waar beide componenten worden gescheiden.”

Koelers

De olie gaat via een transportleiding naar een BP-raffinaderij in Lingen Duitsland. Hier wordt het verwerkt. Het productiewater wordt geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente op 3 kilometer diepte. De warmte in dit productiewater wordt eerst weer hergebruikt in het proces binnen de WKC. Maar daaraan zitten beperkingen. Daarom is extra koeling nodig die wordt gerealiseerd met behulp van Airfincoolers, zodanig dat de temperatuur laag genoeg is voor het verpompen naar Twente. Gelet op de samenstelling van het medium dat door de koelers gaat, moeten de koelers bijzonder corrosiebestendig zijn. Ook de hoeveelheid water vraagt forse afmetingen van de koelers.”

Airfincoolers

Gert Jolink: “Voor dit specifieke proces leveren wij de Airfincoolers. Deze zijn custom made, specifiek als het aankomt op koelvermogen en materiaalkeuze. Het systeem bestaat al. De afmetingen passen we aan de eisen van de NAM aan.” Het betreft een thermisch ontwerp van Air-Cooled Heat Exchangers met behulp van H.T.R.I.. Het mechanische ontwerp is uitgevoerd volgens alle relevante internationale codes. Vos Mechanical is verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage, het testen en het in bedrijf stellen van deze twee Air-Cooled Heat Exchangers. “Wij leverden eerder Airfincoolers aan olieraffinaderijen en olie- en gasproducenten”, aldus Gert Jolink. Om een indicatie te geven: per uur gaat er 416.000 kg water door de koeler. Het water zelf wordt gekoeld van 70 naar 50 graden Celsius. Gert Jolink: “Er worden twee Airfincoolers geïnstalleerd. De grootste koeler is bedoeld om het geproduceerde water te koelen dat wordt geïnjecteerd in de oude gasvelden. Deze is 12 meter lang en 9 meter breed, een enorme installatie. De samenstelling van het medium vraagt om uiterst duurzaam Duplex materiaal, terwijl de toegepaste lastechniek aan zeer strenge eisen moet voldoen. Zo worden de achthonderd warmtewisselaarpijpjes in de koelers met automatische orbitaal lasmachines in de koelers gelast. De koellucht wordt met grote geluidsarme ventilatoren om de koelpijpjes geblazen. De lat ligt hoog ten aanzien van geluidsproductie omdat de units in bebouwd gebied draaien.”

Gekozen op basis van geformaliseerde uitbestedingsprocedures

In 2007 is besloten de herinrichting van het olieveld uit te voeren. In 2008 is een groot contract aan een consortium van vier bedrijven uitbesteed dat de complete herinrichting ontwerpt en uitvoert. Arie Kroeze: “Voor de koelers die we daarvoor nodig hebben, zoals beschreven, hebben we meerdere partijen om een offerte gevraagd. Uiteindelijk hebben we Vos Mechanical voor dit deeltraject gekwalificeerd als partner op basis van techniek, prijs en lokale vertegenwoordiging. De NAM gaat fysiek veel doen in Schoonebeek. Daar waar diverse toeleveranciers in de aanbesteding gelijkwaardig zijn, geven we de voorkeur aan de lokale leveranciers, in dit geval Vos Mechanical. Alleen de lokale aanwezigheid mag en kan de doorslag niet geven binnen de aanbestedingsprocedures van de NAM. Vos Mechanical heeft hiermee bewezen voor de Airfincoolers voor ons de beste partij te zijn, op basis van hun ingediende plan. Gedurende de zomer van 2009 worden de Airfincoolers geïnstalleerd, op basis van een door Vos Mechanical geformuleerd gedetailleerd productietraject, Wij verwachten de eerste olie uit het veld te produceren vanaf 1 juli 2010. Het toekomstperspectief is om 25 jaar te gaan produceren, met de optie het olieveld in Schoonebeek nog uit te breiden in de toekomst.”